Jak prawidłowo rozliczać płatne parkowanie jako koszt uzyskania przychodu w firmie? Jak ma się „paragon” za parkowanie do VAT? To bardzo ważne pytanie dla właścicieli samochodów firmowych w miastach, w których obowiązują Strefy Płatnego Parkowania.

PŁATNE PARKOWANIE JAKO KOSZT – RACHUNEK? PARAGON? FAKTURA?

W myśl art. 22. ust. 1 ustawy o PIT oraz art.15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w ustawie o PIT oraz art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie 75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Przy czym, samochód osobowy, dla którego nie jest prowadzona ewidencja stosowana na potrzeby VAT, uznawany jest co do zasady za wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika (art. 23 ust. 5f ustawy o PIT).

Tym samym, w odniesieniu do większości podatników, opłaty związane z postojem na parkingu w Strefie Płatnego Parkowania, poniesione podczas podróży służbowym samochodem do klienta lub w celu załatwienia innych spraw służbowych, można uznać za koszt uzyskania przychodu w wysokości 75% poniesionego wydatku.

Analogiczne rozwiązanie wprowadzone zostało na gruncie ustawy o CIT. Tutaj również podatnik będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie 75% wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT). Przy czym, co do zasady, samochód osobowy, dla którego nie jest prowadzona ewidencja stosowana na potrzeby VAT, uznawany jest za wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika (art. 16 ust. 5f ustawy o CIT).

W konsekwencji, również podatnicy podlegający opodatkowaniu CIT, co do zasady, będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie 75% wartości opłat związanych z postojem na parkingu w Strefie Płatnego Parkowania, poniesionych podczas podróży służbowym samochodem do klienta lub w celu załatwienia innych spraw służbowych.

Jednocześnie, tak jak w każdym innym przypadku, tak i tutaj, wydatek musi być odpowiednio udokumentowany, aby mógł zostać rozliczony jako koszt.
Za parkowanie w strefie płatnego parkowania nie wystawia się rachunku, paragonu ani faktury – parkowanie w SPP uznawane jest za daninę publiczną i jako taka nie podlega ona pod VAT. Co stanowi zatem podstawę księgową do rozliczenia parkowania? Najczęściej do każdego kwitu parkingowego wystawia się Dowód Wewnętrzny, zawierający informacje o numerze rejestracyjnym pojazdu i dacie parkowania. Co jednak zrobić, jeśli potrzebujemy efektywnie rozliczyć wiele parkowań, często wielu pojazdów?

Za dowody księgowe uważa się również m.in. zbiorcze noty księgowe. Takie rozwiązanie praktykujemy w SkyCash dla Firm – usłudze, dzięki której kierowcy wszystkich aut firmowych płacą za parkowanie środkami firmowymi za pomocą aplikacji.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ, FLOTA FIRMOWA? KOSZT PARKOWANIA ROZLICZYSZ JEDNYM DOKUMENTEM

W SkyCash dla Firm otrzymasz na koniec miesiąca jeden dokument, który będzie podstawą rozliczenia płatnego parkowania jako kosztu w ramach wszystkich samochodów Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz jeden samochód czy zarządzasz flotą kilkuset pojazdów. Możesz zapomnieć o mozolnym księgowaniu każdego kwitu postojowego i wystawiania Dowodów Wewnętrznych.

Dzięki usłudze SkyCash dla Firm otrzymasz zestawienie zbiorcze, uwzględniające wszystkie parkowania każdego pojazdu. Dzięki temu nota księgowa będzie jedynym dokumentem, jaki będzie potrzebny do rozliczenia płatnego parkowania jako kosztu uzyskania przychodu. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o usłudze mobiParking w SkyCash dla Firm lub skontaktuj się z nami, chętnie o wszystkim opowiemy.

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej. Zanim podejmiesz decyzję w swojej firmie, skonsultuj swój przypadek z doradcą podatkowym.

Comments are closed.